Łączna liczba wyświetleń

piątek, 19 kwietnia 2013

Serce Filipka
Filip Gliniecki urodził się 20. O4. 2009 r. w Jaworznie. W drugiej dobie życia został przewieziony do kliniki
w Katowicach -Ligocie. Tam po zdiagnozowaniu okazało się, że ma ciężką złożoną wadę serca w postaci :- całkowitego przełożenia wielkich pni tętniczych (ang. transposition of the great arteries, dTGA)- Całkowite przełożenie wielkich pni tętniczych (ang. transposition of the great arteries, dTGA) – częsta, potencjalnie śmiertelna wrodzona wada serca, polegająca na odejściu aorty z anatomicznie prawej komory i pnia płucnego z anatomicznie lewej komory. W wadzie tej nieutlenowana krew z prawej komory trafia do krążenia systemowego, a tętnica płucna przenosi utlenowaną krew do płuc, skąd znowu ją otrzymuje. Dla przeżycia noworodka z wadą niezbędne jest połączenie między dużym a małym krążeniem, takie jak otwór owalny, przetrwały przewód tętniczy lub ubytek międzykomorowy bądź ubytek międzyprzedsionkowy.
- ubytku przegrody międzykomorowej (ang. ventricular septal defect, VSD)- Ubytek przegrody międzykomorowej (ang. ventricular septal defect, VSD) – najczęstsza wrodzona wada serca u noworodków. Ponieważ w późniejszym okresie życia przegroda może zamknąć się, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jest częstszą wrodzoną wadą u dorosłych. Polega na ubytku w części błoniastej przegrody międzykomorowej, rzadziej również jej części mięśniowej.
- ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ang. atrial septal defect, ASD)- Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ang. atrial septal defect, ASD) – jedna z najczęstszych wrodzonych wad serca, stanowiąc 3–14% wad serca. Najczęściej jest wadą izolowaną.


Wszystkie osoby, zainteresowane pomocą małemu Filipkowi, dane dotyczące wsparcia znajdą na stronie internetowej dzielnego bohatera:

http://www.sercefilipka.jawnet.pl/mozesz-pomoc/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz